ΤΟΜΗ ΕΠΙΠΛΑ

17ο Χλμ της Παλιάς Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης – Καβάλας, Καβαλάρι
Τ.Θ.39, Τ.Κ. 572572  Θεσσαλονίκη
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
– τηλεφωνικώς στο 2394052669
– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  email: tomiepipla@yahoo.gr
– συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας:
Leave this field blank

Πώς θα μας βρείτε :